Đồng chí Nguyễn Dần và Thành ủy Hải Phòng- Thơ Văn dự thi mã số 108 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Truyện ngắn dự thi mã số 108 của tác giả: Nguyễn Hùng- Hải Phòng ĐỒNG CHÍ NGUYỄN DẦN VÀ THÀNH ỦY HẢI PHÒNG Cố Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Dần... Read more »

Nhớ chị gái ở Hải Phòng- Thơ Văn dự thi mã số 107 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Chùm thơ dự thi mã số 107 của các tác giả: Ngọc Hoa, Nguyễn Thế Kỹ, Bùi Xuân Tuấn   Ngọc Hoa (Khánh Hòa) NHỚ CHỊ GÁI Ở HẢI PHÒNG Mùa này... Read more »

Nhạc sĩ Đỗ Nhuận với Hải Phòng- Thơ Văn dự thi mã số 106 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Truyện ngắn dự thi mã số 106 của tác giả: Trần Thắng- Hải Phòng NHẠC SĨ ĐỖ NHUẬN VỚI HẢI PHÒNG Ở Hải Phòng mới có con đường mang tên Đỗ Nhuận... Read more »

Người Hải Phòng trước biển- Thơ Văn dự thi mã số 105 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Chùm thơ dự thi mã số 105 của các tác giả: Trương Thị Thanh Hằng, Trần Quang Sắc, Nguyễn Mạnh Trí   Trương Thị Thanh Hằng (Hải Phòng) NGƯỜI HẢI PHÒNG TRƯỚC... Read more »

Nhà thơ Thế Lữ với Hải Phòng- Thơ Văn dự thi mã số 104 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Truyện ngắn dự thi mã số 104 của tác giả: Nguyễn Hùng- Hải Phòng NHÀ THƠ THẾ LỮ VỚI HẢI PHÒNG Thế Lữ, tên khai sinh Nguyễn Đình Lễ, sinh ngày 6... Read more »

Người Hải Phòng quê tôi- Thơ Văn dự thi mã số 103 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Chùm thơ dự thi mã số 103 của các tác giả: Nguyễn Thế Kỹ, Nguyễn Mạnh Trí, Hoàng Đình Tư   Nguyễn Thế Kỹ (TP Hồ Chí Minh) NGƯỜI HẢI PHÒNG QUÊ... Read more »

Nhạc sĩ Trần Hoàn với Hải Phòng- Thơ Văn dự thi mã số 102 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Truyện ngắn dự thi mã số 102 của tác giả: Trần Thắng- Hải Phòng NHẠC SĨ TRẦN HOÀN VỚI HẢI PHÒNG Nhạc sĩ Trần Hoàn (1928- 2003) có những năm tháng gắn... Read more »

Em gái Hải Phòng- Thơ Văn dự thi mã số 101 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Chùm thơ dự thi mã số 101 của các tác giả: Hoàng Đình Tư, Nguyễn Thế Kỹ, Lê Việt Hùng   Hoàng Đình Tư (Hải Phòng) EM GÁI HẢI PHÒNG Em như... Read more »

Giáo sư Nguyễn Xiển với Hải Phòng- Thơ Văn dự thi mã số 100 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Truyện ngắn dự thi mã số 100 của tác giả: Nguyễn Hùng- Hải Phòng GIÁO SƯ NGUYỄN XIỂN VỚI HẢI PHÒNG Ở Hải Phòng có Đài thiên văn Phủ Liễn nổi tiếng,... Read more »

Người Hải Phòng và những giấc mơ xa- Thơ Văn dự thi mã số 99 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Chùm thơ dự thi mã số 99 của các tác giả: Lại Xuân Hậu, Nguyễn Thế Kỹ, Bùi Ngọc Toàn   Lại Xuân Hậu (Hải Phòng) NGƯỜI HẢI PHÒNG VÀ NHỮNG GIẤC... Read more »