Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm- Thơ Văn dự thi mã số 76 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Truyện ngắn dự thi mã số 76 của tác giả: Nguyễn Hùng- Hải Phòng TRẠNG TRÌNH NGUYỄN BỈNH KHIÊM Người Hải Phòng rất tự hào là quê hương Trạng Trình Nguyễn Bỉnh... Read more »