Gương sáng Nguyễn Đức Cảnh- Thơ Văn dự thi mã số 68 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Truyện ngắn dự thi mã số 68 của tác giả: Nguyễn Hùng- Hải Phòng GƯƠNG SÁNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH Là người Hải Phòng chúng ta ai cũng đã từng đi qua con... Read more »