Gương sáng Bùi Thu Nội- Thơ Văn dự thi mã số 62 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Truyện ngắn dự thi mã số 62 của tác giả: Trần Thắng- Hải Phòng GƯƠNG SÁNG BÙI THU NỘI Bùi Thu Nội sinh ngày tháng 1 năm 1983 tại xã Tiên Minh huyện... Read more »