Người Hải Phòng anh hùng- Thơ Văn dự thi mã số 65 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Chùm thơ dự thi mã số 65 của các tác giả: Lại Xuân Hậu, Nguyễn Tâm Thanh, Nguyễn Viết Minh   Lại Xuân Hậu (Hải Phòng) NGƯỜI HẢI PHÒNG ANH HÙNG Từ... Read more »