Trạng nguyên Trần Tất Văn- Thơ Văn dự thi mã số 74 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Truyện ngắn dự thi mã số 74 của tác giả: Trần Thắng- Hải Phòng TRẠNG NGUYÊN TRẦN TẤT VĂN Người họ Trần ở Hải Phòng nói riêng và nhân dân Hải Phòng... Read more »