Trung tướng Đặng Kinh với Hải Phòng- Thơ Văn dự thi mã số 112 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Truyện ngắn dự thi mã số 112 của tác giả: Nguyễn Hùng- Hải Phòng TRUNG TƯỚNG ĐẶNG KINH VỚI HẢI PHÒNG Trung tướng Đặng Kinh sinh năm 1921 tại xã Bắc Sơn;... Read more »