alt

Chi hội LL Việt Kiều huyện Thủy Nguyên với công tác kết nối Kiều bào

Chi hội LLVK Thủy Nguyên tổng số hội viên chính thức: 54 hội viên. Đặc điểm của Chi hội Thủy Nguyên là địa bàn hoạt động rộng với diện tích 242 km2... Read more »
alt

CLB Thơ văn Việt Kiều Hải Phòng nơi Kiều bào gửi gắm tâm tình

Tham luận của CLB Thơ văn Việt Kiều Hải Phòng: Nhà thơ Minh Trí (Chủ nhiệm CLB Thơ văn Việt Kiều Hải Phòng) 1/CLB Thơ văn Việt Kiều Hải Phòng 29 năm... Read more »
alt

Mẫu đơn xin vào Hội Liên lạc Việt Kiều Hải Phòng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc -:-=o=- ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAM GIA HỘI LIÊN LẠC VIỆT KIỀU HẢI PHÒNG Họ và tên... Read more »
alt

Nghị định số 27/CP về Chương trình hành động của Chính phủ về Người Việt Nam ở nước ngoài.

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 27/NQ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016 NGHỊ QUYẾT... Read more »
alt

Quyết định Ban hành qui chế hoạt động BCH Hội LL Việt Kiều Hải Phòng

Hải Phòng, ngày 18 tháng 7 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chấp hành, Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng... Read more »
alt

Nội dung qui chế hoạt động BCH Hội LL Việt Kiều Hải Phòng

Hải Phòng, ngày 18 tháng 7 năm 2016 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI LIÊN LẠC VIỆT KIỀU THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2016 – 2021 (Ban hành... Read more »