Đồng chí Nguyễn Lương Bằng ở Hải Phòng- Thơ Văn dự thi mã số 80 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Truyện ngắn dự thi mã số 80 của tác giả: Nguyễn Hùng- Hải Phòng ĐỒNG CHÍ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG Ở HẢI PHÒNG Ở Hải Phòng có Ngõ Gạo trên đường Lý Thường... Read more »