Hào khí người Hải Phòng- Thơ Văn dự thi mã số 71 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Chùm thơ dự thi mã số 71 của các tác giả: Lê Việt Hùng, Hoàng Yến, Nguyễn Thế Kỹ   Lê Việt Hùng (Hải Phòng) HÀO KHÍ NGƯỜI HẢI PHÒNG Ngô Quyền... Read more »