Nhớ người xưa đánh kẻng- Thơ Văn dự thi mã số 69 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Chùm thơ dự thi mã số 69 của các tác giả: Nguyễn Quang Hòa, Đỗ Xuân, Nguyễn Minh Dương   Nguyễn Quang Hòa (Hải Phòng)   NHỚ NGƯỜI XƯA ĐÁNH KẺNG Kẻng xưa... Read more »