Trạng nguyên Lê Ích Mộc- Thơ Văn dự thi mã số 72 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Truyện ngắn dự thi mã số 72 của tác giả: Nguyễn Hùng- Hải Phòng TRẠNG NGUYÊN LÊ ÍCH MỘC Ở Hải Phòng mọi người thường thắc đến ba ông Trạng là Trạng... Read more »