Tầm nhìn người Hải Phòng- Thơ Văn dự thi mã số 77 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Chùm thơ dự thi mã số 77 của các tác giả: Hoàng Đình Tư, Đỗ Xuân, Lê Việt Hùng   Hoàng Đình Tư (Hải Phòng) TẦM NHÌN NGƯỜI HẢI PHÒNG Muốn giầu nhanh... Read more »