Gương liệt sĩ Phạm Minh Đức ở Hải Phòng- Thơ Văn dự thi mã số 64 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Truyện ngắn dự thi mã số 64 của tác giả: Nguyễn Hùng- Hải Phòng GƯƠNG LIỆT SĨ PHẠM MINH ĐỨC Ở HẢI PHÒNG Ở Hải Phòng có phố Phạm Minh Đức nối... Read more »