Người Đồ Sơn- Thơ Văn dự thi mã số 79 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Chùm thơ dự thi mã số 79 của các tác giả: Nguyễn Xuân Căn, Nguyễn Thế Kỹ, Nguyễn Minh Dương   Nguyễn Xuân Căn (Hải Phòng) NGƯỜI ĐỒ SƠN Người Đồ Sơn... Read more »