Đóng góp của Bùi Viện ở Hải Phòng- Thơ Văn dự thi mã số 56 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Thơ Văn dự thi mã số 56 của tác giả: Nguyễn Hùng- Hải Phòng ĐÓNG GÓP CỦA BÙI VIỆN Ở HẢI PHÒNG Trong lịch sử xây dựng phát triển thành phố Hải... Read more »

Đền Bà Lê Chân- Thơ Văn dự thi mã số 55 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Thơ Văn dự thi mã số 55 của các tác giả: Đào Nguyên Lịch, Ngọc Hoa, Đỗ Xuân   Đào Nguyên Lịch (Hải Phòng) ĐỀN BÀ LÊ CHÂN Đền Nghè thiêng lắm... Read more »

Nhạc sĩ Tô Vũ ở Hải Phòng- Thơ Văn dự thi mã số 54 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Thơ Văn dự thi mã số 54 của tác giả: Phan Giang Sơn- Hải Phòng NHẠC SĨ TÔ VŨ Ở HẢI PHÒNG Nhạc sĩ Tô Vũ đã từng kể với người viết... Read more »

Đất và người Hải Phòng- Thơ Văn dự thi mã số 53 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Thơ Văn dự thi mã số 53 của các tác giả: Nguyễn Duy Vinh, Mai Hồng Quang,Trần Thị Bích Thủy   Nguyễn Duy Vinh (Lâm Đồng) ĐẤT VÀ NGƯỜI HẢI PHÒNG Nơi... Read more »

Nhà văn Trần Tiêu ở Hải Phòng- Thơ Văn dự thi mã số 52 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Thơ Văn dự thi mã số 52 của tác giả: Trần Thắng- Hải Phòng NHÀ VĂN TRẦN TIÊU HẢI PHÒNG Trần Tiêu là nhà văn Việt Nam quê ở Hải Phòng khá... Read more »

Qua Tam Bạc nhớ Nguyên Hồng- Thơ Văn dự thi mã số 51 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Thơ Văn dự thi mã số 51 của các tác giả: Lương Hải Thuận, Nguyễn Sơn, Nguyễn Minh Dương   Lương Hải Thuận (Ănggola) QUA TAM BẠC NHỚ NGUYÊN HỒNG Xa xưa... Read more »

Người Hải Phòng ở Nga- Thơ Văn dự thi mã số 50 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Thơ Văn dự thi mã số 50 của các tác giả: Phạm Đình Cựu, Nguyễn Thị Nho, Vũ Trung Hậu   Phạm Đình Cựu (Chi hội LLVK Nga) NGƯỜI HẢI PHÒNG Ở... Read more »

Người Hải Phòng ước mơ- Thơ Văn dự thi mã số 49 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Thơ Văn dự thi mã số 49 của các tác giả: Lại Xuân Hậu, Nguyễn Quang Hòa, Trương Dũng   Lại Xuân Hậu (Hải Phòng) NGƯỜI HẢI PHÒNG ƯỚC MƠ  Khi hoa... Read more »

Câu chuyện về những người lính pháo binh Hải Phòng- Thơ Văn dự thi mã số 48 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Thơ Văn dự thi mã số 48 của tác giả: Trần Vĩnh Hải- Hải Phòng CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG NGƯỜI LÍNH PHÁO BINH HẢI PHÒNG Cách đây 75 năm, ngày 29/6/1946 tại... Read more »

Người thương binh đất Cảng- Thơ Văn dự thi mã số 47 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Thơ Văn dự thi mã số 47 của các tác giả: Phạm Thu Hương, Đoàn Khương, Hoàng Ngãi   Phạm Thu Hương (Chi hội Mỹ) NGƯỜI THƯƠNG BINH ĐẤT CẢNG Đất Cảng... Read more »