Những Liệt sĩ Nhà sư Chùa Thắng Phúc- Thơ Văn dự thi mã số 117 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Chùm thơ dự thi mã số 117 của các tác giả: Phan Dũng, Nguyễn Thế Kỹ, Hồng Giang   Phan Dũng (Hải Phòng) NHỮNG LIỆT SĨ NHÀ SƯ CHÙA THẮNG PHÚC Những... Read more »