Đồng chí Tô Hiệu- Thơ Văn dự thi mã số 78 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Truyện ngắn dự thi mã số 78 của tác giả: Trần Thắng- Hải Phòng ĐỒNG CHÍ TÔ HIỆU Ai ở thành phố Hải Phòng cũng từng nghe nói tới đồng chí Tô... Read more »