Người Hải Phòng quê ta- Thơ Văn dự thi mã số 63 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Chùm thơ dự thi mã số 63 của các tác giả: Đào Thị Kỷ, Nguyễn Sơn, Nguyễn Thị Kim   Đào Thị Kỷ (Vương Quốc Anh) NGƯỜI HẢI PHÒNG QUÊ TA Yêu... Read more »