Thương nhớ Kiều bào tiêu biểu bà Lưu Thị Nha

Hội LL Việt Kiều thành phố Hải Phòng thông báo tin buồn Kiều bào tiêu biểu: bà Lưu Thị Nha, sinh năm 1947, quê quán Hải Phòng, quốc tịch Pháp. thành viên... Read more »

Dưới chân cầu mới- Thơ Văn dự thi mã số 67 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Chùm thơ dự thi mã số 67 của các tác giả: Phan Dũng, Hoàng Ngãi, Nguyễn Mạnh Trí   Phan Dũng (Hải Phòng) DƯỚI CHÂN CẦU MỚI Dòng nước đầy trầm tích... Read more »