Người đất Cảng quê em- Thơ Văn dự thi mã số 115 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Chùm thơ dự thi mã số 115 của các tác giả: Nguyễn Tâm Thanh, Bùi Hoàng Nam, Nguyễn Thế Kỹ   Nguyễn Tâm Thanh (Đồng Nai) NGƯỜI ĐẤT CẢNG QUÊ EM Về... Read more »