Yêu con người đất Cảng- Thơ Văn dự thi mã số 113 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Chùm thơ dự thi mã số 113 của các tác giả: Nguyễn Thế Kỹ, Ngân Lê, Hồng Giang   Nguyễn Thế Kỹ (TP Hồ Chí Minh) YÊU CON NGƯỜI ĐẤT CẢNG Tiếng... Read more »