Kỷ niệm cùng hai Nhạc sĩ lớn- Nguyễn An Kiều

Đây là bức ảnh chụp tôi- Nguyễn An Kiều ngồi cùng các nhạc sĩ Văn Cao- Đoàn Chuẩn tại nhà Nhạc sĩ Văn Cao (Phố Yết Kiêu). Một hạnh ngộ rất hiếm,... Read more »