Về với người đất Cảng- Thơ Văn dự thi mã số 23 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Thơ Văn dự thi mã số 23 của các tác giả: Đào Thu Hương, Nguyễn Mạnh Trí, Nguyễn Quí Nghi   Đào Thu Hương (Yên Bái) VỀ VỚI NGƯỜI ĐẤT CẢNG Con... Read more »