Sức sống mới người Hải Phòng của tôi- Thơ Văn dự thi mã số 17 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Thơ Văn dự thi mã số 17 của các tác giả: Trần Duy Hạnh, Nguyễn Thị Kim, Lê Gia Hoài   Trần Duy Hạnh (Hải Phòng) SỨC SỐNG MỚI NGƯỜI HẢI PHÒNG... Read more »