Người em gái Hải Phòng- Thơ Văn dự thi mã số 21 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Thơ Văn dự thi mã số 21 của các tác giả: Nguyễn Quốc Toàn, Vương Giao Tuyến, Nguyễn Thị Kim   Nguyễn Quốc Toàn (Đồng Nai) NGƯỜI EM GÁI HẢI PHÒNG Bên... Read more »