Một người sống bình dự khiêm nhường- Thơ Văn dự thi mã số 16 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Thơ Văn dự thi mã số 16 của tác giả: Vũ Hoàng Lâm- Hải Phòng MỘT NGƯỜI SỐNG BÌNH DỊ KHIÊM NHƯỜNG Đó là anh Nguyễn Văn Điển, cán bộ của Hội... Read more »