Đồng chí Hoàng Ngân với Hải Phòng- Thơ Văn dự thi mã số 126 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Truyện ngắn dự thi mã số 126 của tác giả: Trần Thắng- Hải Phòng ĐỒNG CHÍ HOÀNG NGÂN VỚI HẢI PHÒNG Đồng chí Hoàng Ngân (sinh 1921-1949), nguyên là Bí thư Trung... Read more »

Nhớ người anh Đất Cảng- Thơ Văn dự thi mã số 125 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Chùm thơ dự thi mã số 125 của các tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Thiệp, Chu Nguyên, Nguyễn Thế Kỹ   Nguyễn Thị Mỹ Thiệp (Lâm Đồng) NHỚ NGƯỜI ANH ĐẤT CẢNG... Read more »