Cả cuộc đời gắn bó với giáo dục- Thơ Văn dự thi mã số 134 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Truyện ngắn dự thi mã số 134 của tác giả: Vũ Hoàng Lâm- Hải Phòng CẢ CUỘC ĐỜI GẮN BÓ VỚI GIÁO DỤC Đó là cuộc đời của ông Phạm Tiến Du,nguyên... Read more »

Người phố Cảng tôi yêu- Thơ Văn dự thi mã số 133 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Chùm thơ dự thi mã số 133 của các tác giả: Lê Việt Hùng, Nguyễn Thế Kỹ, Hoàng Xạ   Lê Việt Hùng (Hải Phòng) NGƯỜI PHỐ CẢNG TÔI YÊU  Con đường... Read more »

Tầm vóc của bài toán- Thơ Văn dự thi mã số 132 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Truyện ngắn dự thi mã số 132 của tác giả: Vũ Hoàng Lâm- Hải Phòng TẦM VÓC CỦA BÀI TOÁN Trên ba mươi công trình khoa học có tầm cỡ về lĩnh... Read more »

Hè về thăm mẹ ở Vĩnh Bảo- Thơ Văn dự thi mã số 131 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Chùm thơ dự thi mã số 131 của các tác giả: Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Tâm Thanh, Vũ Văn Trường   Đào Nguyên Lịch (Hải Phòng) HÈ VỀ THĂM MẸ Ở VĨNH... Read more »