Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn với Hải Phòng- Thơ Văn dự thi mã số 122 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Truyện ngắn dự thi mã số 122 của tác giả: Trần Thắng- Hải Phòng NHẠC SĨ ĐOÀN CHUẨN VỚI HẢI PHÒNG Nhạc sỹ Đoàn Chuẩn (1924- 2001) sinh ra ở Cát Hải,... Read more »