Đồng chí Hoàng Hữu Nhân với Hải Phòng- Thơ Văn dự thi mã số 124 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Truyện ngắn dự thi mã số 124 của tác giả: Nguyễn Hùng- Hải Phòng ĐỒNG CHÍ HOÀNG HỮU NHÂN VỚI HẢI PHÒNG Đồng chí Hoàng Hữu Nhân (1915- 1999) là nhà hoạt... Read more »