Phát động sáng tác văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian”

Ngày 18/12/2022 tại Nhà hát lớn thành phố Hải Phòng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì cùng Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tổ chức Lễ Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian”, giai đoạn 2022- 2025 hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930- 03/2/2030) và 85 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2030). Các thể loại sáng tác tham gia dự thi gồm có: Đối với văn học là tiểu thuyết và trường ca; Sân khấu là Kịch nói, Tuồng, Chèo, Cải lương, Ca kịch; Âm nhạc là giao hưởng, hợp xướng, nhạc kịch; Múa là thơ múa, tổ khúc và kịch múa. Các sáng tác dự thi hướng tới đề tài về cách mạng trong thời kỳ đổi mới; ca ngợi về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; những thắng lợi và những thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; phản ánh hiện thực xã hội; phản ánh người tốt việc tốt; xây dựng nhân cách con người Việt Nam trước tình hình và yêu cầu mới; ca ngợi tình yêu với quê hương, đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hăng hái thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trên thế giới… Đồng thời, tác giả có đề cương, bản thảo tác phẩm tham gia sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật phải sáng tác đúng thể loại, chủ đề, có tính phát hiện, tính sáng tạo; ngôn ngữ thể hiện mới, đạt chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật. Đề cương, bản thảo tác phẩm phải thể hiện được những giá trị lớn của “Chân- Thiện- Mỹ” và những giá trị nhân văn, có tính giáo dục, có chiều sâu của tư tưởng, tinh thần đoàn kết và truyền thống yêu nước vẻ vang của dân tộc. Sau 9 tháng triển khai, BTC sẽ lựa chọn 30 đề cương bản thảo để chuyển thể dàn dựng thành các tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng cao. Các văn nghệ sĩ, tác giả xây dựng đề cương tham gia sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” từ tháng 12/2022- 9/2023. Tháng 9/2023, tổ chức Trại sáng tác cho 45- 50 tác giả có đề cương các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian”. BTC sẽ lựa chọn, công bố từ 30- 35 đề cương để xuất bản, chuyển thể và dàn dựng thành các tác phẩm văn học nghệ thuật vào đầu tháng 10/2023. Đồng thời, xuất bản, chuyển thể và dàn dựng từ 30- 35 đề cương thành các tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng từ tháng 10/2023- 12/2024. Cuối cùng là đánh giá, tổng kết dự kiến vào ngày 03/2/2025.

VKHP

Bài viết khác