Mẫu đơn xin vào Hội Liên lạc Việt Kiều Hải Phòng

alt

alt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-:-=o=-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

THAM GIA HỘI LIÊN LẠC VIỆT KIỀU HẢI PHÒNG

Họ và tên

Ngày sinh :

Quê quán :

Trú quán

Nghề nghiệp

Điện thoại

Người thân ở Tỉnh , thành phố

Nước

Quan hệ

Tôi có nguyện vọng được tham gia lả thành viên Hội liên lạc Việt kiều

Hải Phòng trên cơ sở nghiên cứu và nhất trí với Điều lệ hiện hành của quý Hội

Khi trở thành Hội viên , tôi xin đem hết nhiệt tình hoạt động để góp phần xây dựng Hội liên lạc Việt kiều Hải Phòng vững mạnh

Hải Phòng ngày tháng năm

Người làm đơn


ĐỀ XUẤT CỦA CHI HỘI

Bài viết khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *