Chi hội LL Việt Kiều huyện Thủy Nguyên với công tác kết nối Kiều bào

alt

alt

Chi hội LLVK Thủy Nguyên tổng số hội viên chính thức: 54 hội viên. Đặc điểm của Chi hội Thủy Nguyên là địa bàn hoạt động rộng với diện tích 242 km2 nối 35 xã, 2 thị trấn. Tiềm năng kinh tế đa dạng, có hơn 10.000 người đang sinh sống ở nước ngoài, một tiềm năng rất dồi dào về số lượng kiều bào. Thực sự Hội chưa phát huy được là cầu nối, mặc dù bà con luôn hướng về quê hương, quan tâm để đầu tư, tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo và từ thiện.

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CHI HỘI LLVK THỦY NGUYÊN

1. Thuận lợi và khó khăn

a. Thuận lợi: BCH Chi hội đoàn kết thống nhất cao củng cố lại BCH chi hội LLVK Thủy Nguyên. Luôn duy trì 9 người, 1 chi hội trưởng, 4 chi hội phó, 5 Ủy viên BCH của Chi hội.

– BCH Chi hội luôn đổi mới, tăng cường cán bộ có năng lực, nhiệt tình công tác Hội.

– Luôn có sự quan tâm đặc biệt của tổ chức Hội LLVK thành phố. Giúp đỡ chỉ đạo, nhất là công ác kiện toàn lại hội viên và BCH.

– UBND huyện Thủy Nguyên – UBMTTQ huyện luôn quan tâm về mặt tinh thần. Giúp đỡ về cơ sở vật chất, dành riêng cho 1 phòng làm việc của Chi hội ở nơi mới.

b. Khó khăn: Mô hình hoạt động không thường xuyên là một tổ chức xã hội tự nguyện, không được hưởng các cơ chế của tổ chức xã hội đặc thù.

– Kinh phí hoạt động không có, chủ yếu tự đóng góp của hội viên trong BCH của Chi hội. Cơ sở vật chất tự mua sắm: Bàn ghế, tài liệu khác…

Mặc dù vậy, BCH Chi hội cũng xác định tốt về chính trị, tư tưởng. Quyết tâm duy trì và phát triển các hoạt động có hiệu quả thiết thực.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Công tác thông tin

– Tuyên truyền và vận động hội viên chấp hành tốt đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước và mọi chế độ quy định của địa phương.

– Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36 – NQ/TW của Bộ chính trị khóa IX về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

2. Vận động các thành viên trong BCH chi hội và hội viên ủng hộ kinh phí để làm từ thiện trong tết Nguyên đán Đinh Dậu và Mậu Tuất. Ủng hộ cho 2 cháu bị bại não và bệnh mái trắng ở xã Lưu Kỳ, Thủy Nguyên với số tiền: 2.500.000đ (Hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).

– Tổ chức thăm hỏi 10 lượt hội viên ốm đau đi viện về.

– Tổ chức viếng cha mẹ, vợ chồng hội viên: 5 trường hợp.

3. Vận động ủng hộ tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đột xuất. Tổng cộng bằng: 30 trường hợp, mỗi xuất quà trị giá 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng), xã Minh Tân, xã Lại Xuân, xã Lập Lễ, xã Dương Quan.

Riêng Lập Lễ ông Sơn, bà Hằng, ông Phả, bà Vương là hội viên của Chi hội ở nước ngoài về quê nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất đã ủng hộ thêm 2 xuất quà, nâng tổng số từ 5 xuất, 7 xuất quà cho các gia đình ở xã Lập Lễ.

4. Các hội viên như bà Nguyễn Thị Cúc ở Dương Quan, ủng hộ 3.000.000đ (Ba triệu đồng) cho đình làng Lập Lễ đang xây dựng.

– Ông Sơn, bà Hằng (Việt Kiều Úc) ủng hộ 77 triệu cho xây dựng đình làng Lập Lễ.

– Ông Xệch, bà Lâm (Việt Kiều Anh Quốc) ủng hộ 25 triệu để xây dựng đình làng Lập Lễ.

– Ông Phả, bà Vương (Việt Kiều Canada) ủng hộ 10 triệu đồng cho việc xây dựng đình làng Lập Lễ nhân dịp tết Mậu Tuất. Về cán bộ BCH như: bà Bùi Thị Lan, ông Trần Khôi là cán bộ rất năng nổ, các phong trào đều có mặt.

5. Tháng 2/2018 Chi hội LLVK tổ chức cho các thành viên BCH và thành viên là bà con Việt Kiều nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất lên tận nhà khách Chính phủ. Được Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi. Tổ chức đi và về an toàn, vui vẻ. Để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho mỗi thành viên.

6. Tổ chức kết nạp thêm hội viên mới được 6 người. Nâng tổng số hội viên từ 48 hội viên lên 54 hội viên. Đầu tháng 8 Chi hội tổ chức giao lưu tại khu vực Lại Xuân, mục đích là tăng cường sự đoàn kết vui tươi, thăm hỏi lẫn nhau.

III. TỒN TẠI

– Chưa có thời gian tổ chức họp tổ hội viên theo từng cụm, xã, được thường xuyên tổ chức họp thường kỳ 1 lần, 1 năm 4 lần tổ chức họp BCH chi hội theo quy ước. Nhưng khi có biến động thì BCH được thông báo về văn phòng họp.

– Đầu năm xét đưa ra khỏi Hội 3 hội viên:

1- Bà Bùi Thị Vóc ở Lại Xuân

2- Bà Nguyễn Thị Quý ở Dương Quan

3- Bà Lê Thị Chung ở Dương Quan

Do trình độ nhận thức của mỗi hội viên. Phát ngôn sai với điều lệ của Hội LLVK Hải Phòng, gây mất đoàn kết nội bộ. Ảnh hưởng đến uy tín thanh danh của Hội LLVK Hải Phòng và chi hội LLVK Thủy Nguyên.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

1. Củng cố hoạt động các tổ chức LLVK theo cụm xã. Vận động thân nhân gia đình Việt Kiều chấp hành tốt mọi đường lối của Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo, kiên định với đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam.

2. Đoàn kết đổi mới tăng cường kết nối, động viên kiều bào và hội viên tích cực góp phần xây dựng đất nước và thành phố, huyện, xã. Vì mục đích dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

3. Tăng cường năng lực của các thành viên trong BCH Chi Hội, tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ đóng góp kinh phí cho cuối năm Mậu Tuất ủng hộ, giúp đỡ người nghèo có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

4. Tích cực thông tin tới kiều bào ở nước ngoài và thân nhân Việt Kiều ở trong nước về các chính sách đãi ngộ đối với người kiều bào cốt cán có công với nước. Khuyến khích, tạo điều kiện cho kiều bào hướng về quê hương đất nước. Đầu tư và xây dựng đất nước ngày một vững mạnh và phát triển.

5. Tổ chức tốt việc tổng kết cuối năm 2018 vào tháng 12 âm lịch. Hoàn thiện hồ sơ kết nạp từ 4 đến 6 hội viên mới. Lập thành tích chào mừng năm mới, năm Kỷ Hợi. Chuẩn bị làm tốt công tác từ thiện năm 2019 vào dịp tết tặng quà.

T/M BCH HỘI LLVK THỦY NGUYÊN

Nguyễn Tất Toan

Bài viết khác