Tầm vóc của bài toán- Thơ Văn dự thi mã số 132 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Truyện ngắn dự thi mã số 132 của tác giả: Vũ Hoàng Lâm- Hải Phòng TẦM VÓC CỦA BÀI TOÁN Trên ba mươi công trình khoa học có tầm cỡ về lĩnh... Read more »

Hè về thăm mẹ ở Vĩnh Bảo- Thơ Văn dự thi mã số 131 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Chùm thơ dự thi mã số 131 của các tác giả: Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Tâm Thanh, Vũ Văn Trường   Đào Nguyên Lịch (Hải Phòng) HÈ VỀ THĂM MẸ Ở VĨNH... Read more »