Người Hải Phòng mến yêu- Thơ Văn dự thi mã số 57 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Thơ Văn dự thi mã số 57 của các tác giả: Hoàng Yến, Nguyễn Đình Tâm, Nguyễn Thế Kỹ   Hoàng Yến (Thụy Sỹ) NGƯỜI HẢI PHÒNG MẾN YÊU Em hẹn về... Read more »