Nhà văn Trần Tiêu ở Hải Phòng- Thơ Văn dự thi mã số 52 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Thơ Văn dự thi mã số 52 của tác giả: Trần Thắng- Hải Phòng NHÀ VĂN TRẦN TIÊU HẢI PHÒNG Trần Tiêu là nhà văn Việt Nam quê ở Hải Phòng khá... Read more »