Việt Kiều Tân Đảo- Tân Thế Giới ủng hộ quĩ phòng chống Covid Việt Nam

Vừa qua, theo ông Trịnh Văn Tài- Phó Chủ tịch Hội LL Việt Kiều Hải Phòng, Chi hội trưởng Chi hội LLVK Tân Đảo- Tân Thế Giới: Việt Kiều Tân Đảo- Tân Thế Giới đã ủng hộ quĩ phòng chống Covid Việt Nam số tiền: 9.620,47 AUD (đô la Úc)

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh bùng phát nhanh trên diện rộng tại Việt Nam hiện nay, sự đóng góp của Cộng đồng người Việt Nam tại New Caledonia là rất kịp thời, có ý nghĩa lớn lao, thể hiện truyền thống :lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”.

Đây cũng là nguồn động viên vật chất và tinh thần cho đồng bào trong nước.

VKHP

Bài viết khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *