Nghĩa cử đầy ý nghĩa của cộng đồng người Việt ở Berlin

alt

Nghĩa cử tuy đơn sơ nhưng đùm bọc chia sẻ đầy tình thương của cộng đồng ta ở Berlin cho xã hội Đức trong cơn hoạn nạn thời gian vừa qua, được sự ủng hộ của quý đồng hương Phật tử, Đạo Tràng chùa Linh Thứu đã may được khoảng 2000 cái khẩu trang. Chúng tôi xin trân trọng cảm niệm sự chia sẻ yêu thương, việc đóng góp tịnh tài, công sức của quý đồng hương Phật tử để dịch bệnh được ngăn ngừa. Điều này cũng cho thấy quý vị đã và đang hành động bằng hành động của người học Phật, đưa đạo Phật đi vào đời.

alt

Ngày 21/4/2020 đại diện Đạo tràng chùa Linh Thứu Ni sư Huệ Châu, Ni sư Tuệ Trí cùng Phật tử Thiện Sơn, Thiện Giới đã trao tặng 500 khẩu trang cho ông Gert Kaczmarck, người đại diện của Berliner Tafel “LAIB und SEELE”.

Thời gian tới sẽ tặng 2000 – 3000 khẩu trang cho Bürgeramt Spandau. Để có thể góp phần ngăn ngừa bệnh dịch lây lan, rất mong số lượng khẩu trang này sớm đủ để gởi đến nơi cần thiết. Nơi đây, quý sư cô rất tha thiết mong sự giúp đỡ của quý đồng hương Phật tử, đặc biệt những vị nào biết may, có thể phụ giúp quý sư cô nhận vải đã cắt về may, đóng góp một phần công đức cầu mong dịch bệnh được ngăn ngừa, sinh hoạt xã hội sớm trở lại bình thường.
VKHP

Bài viết khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *