Lễ khởi công dự án chỉnh trang sông Tam Bạc

Ngày 21/10/2022 tại bến phà Bính cũ; đã diễn ra lễ khởi công dự án chỉnh trang sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ. Dự án được triển khai với mục tiêu cải tạo, mở rộng đường giao thông ven sông Tam Bạc và sông Cấm, đường Nguyễn Thượng Hiền nhằm nâng cao khả năng kết nối, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông của quận Hồng Bàng nói riêng và thành phố nói chung; đẩy mạnh phát triển kinh tế khu vực, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch theo hướng khai thác giá trị di sản, tạo điểm nhấn về cảnh quan kiến trúc, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Dự án triển khai xây dựng: Tuyến kè dọc sông Tam Bạc và sông Cấm với chiều dài 819m bằng cọc ván bê tông cốt thép. Cải tạo mở rộng đường Tam Bạc với chiều dài 130,14m; chiều rộng lòng đường 35m đoạn từ mom Thủy Đội đến đường Cù Chính Lan. Cải tạo mở rộng đường Bến Bính với chiều dài 187,86m; chiều rộng lòng đường 35-55m đoạn từ đường Cù Chính Lan đến nút giao giữa đường Bến Bính và đường ven sông Cấm. Cải tạo chỉnh trang đường Nguyễn Thượng Hiền với chiều dài 130m, chiều rộng lòng đường 13,5m và xây dựng mời đường Nguyễn Thượng Hiền kéo dài, chiều dài 115m, chiều rộng lòng đường 13.5m đoạn từ Cù Chính Lan đến đường Tam Bạc. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2021 đến năm 2024, với tổng mức đầu tư là hơn 557 tỷ đồng từ 100% nguồn vốn ngân sách thành phố.

Nguyễn Lê Bằng

Bài viết khác