Đền Trần Khánh Dư trên đảo Quan Lạn

alt

Đền thờ danh tướng Trần Khánh Dư là một công trình kiến trúc tâm linh trên đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

alt

Tài danh, công lao của Đức Thánh Trần Khánh Dư sâu đậm trong đời sống tinh thần của cư dân xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn. Ông là vị thần bảo trợ, là một phần hương hoả tinh thần của cư dân vùng biển ở đây.

0g78

Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư là một danh tướng tài ba đã tham gia trực tiếp trọn vẹn trong ba lần chống quân xâm lược Nguyên Mông (1258-1285-1288) trong ba lần phải kể đến chiến công tiêu diệt 100 đại chiến thuyền và trên 70 vạn thạch lương cùng khí giới của triều đình nhà Nguyên lần thứ 3 (1288) trên phòng tuyến Vân Đồn ở sông Mang tại xã Quan Lạn ngày nay.

0g79

Đó là một trận đánh thần kỳ, độc đáo trong giai đoạn thuỷ quân thời bấy giờ, tiến tới đại thắng toàn diện trên các mặt trận kết thúc vĩnh viễn sự xâm lược của đế quốc Nguyên Mông.

0g80

Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư là người trung quân ái quốc, vị tướng lừng danh của dân tộc, một tài năng quân sự trong ba lần Kháng Bắc- Địch Nam, Bình Man, một nhà lý luận quân sự sắc bén, tham gia lập công trong nhiều sự kiện quan trọng của triều thần.

0g81

Gần nửa cuộc đời của ông gắn bó vào sinh ra tử cùng với quân và dân Vân Đồn để chấn giữ nơi tiền tiêu cửa biển vùng Đông Bắc của tổ quốc. Với công ơn to lớn của ông, nhân dân xã Quan Lạn- Vân Đồn tôn ông là Thành Hoàng Làng, xây dựng đền thờ ông, đền được trùng tu tôn tạo lại vào năm 2011.

Đức Viêm

Bài viết khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *