alt

Chi hội Liên lạc Việt Kiều Pháp 29 năm xây dựng và phát triển

1/Hoạt động của Chi hội LL Việt Kiều Pháp thời gian qua: Chi hội Liên lạc Việt Kiều Pháp thành lập ngày 14/10/1989, là một trong những Chi hội được thành lập... Read more »