Hội liên lạc Việt Kiều huyện Kiến Thuỵ với công tác từ thiện

Vừa qua vào ngày 7/9/2023 Hội liên lạc Việt Kiều huyện Kiến Thuỵ thay mặt cho các anh chị em kiểu bào đang sinh sống tại Đài Loan do em Nguyễn thị... Read more »