Hội Liên lạc Việt Kiều Hải Phòng tổ chức hội nghị đầu năm mới 2023

Ngày 28/2/2023, tại hội trường Công ty TNHH Thương mại Anh Trang, Km 8, quốc lộ 5 mới, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng; Hội Liên lạc Việt Kiều Hải Phòng đã... Read more »