Kết nạp hội viên mới Hội LL Việt Kiều Hải Phòng

Ngày 7/1/2022, tại trụ sở Hội LL Việt Kiều Hải Phòng, số 58 Điện Biên Phủ đã diễn ra lễ kết nạp hội viên mới. Tham dự có đại diện Ban lãnh... Read more »

Gặp gỡ mùa đông

Ngày 7/1/2022, tại trụ sở Hội LL Việt Kiều Hải Phòng, số 58 Điện Biên Phủ; đại diện lãnh đạo Hội LLVK HP và đại diện CLB Thơ văn Hội LLVK Hải... Read more »