Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam thăm và làm việc với Hội LL Việt Kiều Hải Phòng

Ngày 15/11/2021, tại trụ sở số 58 Điện Biên Phủ, Thường trực Hội LL Việt Kiều Hải Phòng đã vui mừng đón tiếp Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam... Read more »