Thường trực Hội LLVK thành phố làm việc với Lãnh đạo Sở Ngoại vụ Hải Phòng

Thực hiện Chương trình công tác chung năm 2022; đặc biệt, trong thời gian các tháng cuối năm và nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được sau Hội diễn văn nghệ quần chúng “Giai điệu Tổ quốc”. Sáng ngày 31/10/2022, tại Văn phòng Hội, Thường trực Hội LLVK thành phố đã làm việc với Lãnh đạo Sở Ngoại vụ (do dc Giám đốc làm Trưởng đoàn). Hai bên đã nghiêm túc thảo luận và thống nhất một số nội dung quan trọng sau đây:

(1) Để tạo bước tiến đột phá trong công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, kết nối và nắm bắt tình hình, động viên bà con kiều bào, Hội LLVK TP phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến (online) với bà con kiều bào tại nước ngoài, trước hết lựa chọn đầu cầu các nước châu Âu. Thời gian dự kiến 25/11/2022.

(2)- Tiếp tục đề nghị Sở Ngoại vụ hỗ trợ phối hợp với Uỷ ban Nhà nước về NVNONN tổ chức Hội nghị thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng & Nhà nước về công tác NVNONN và tình hình thời sự trong nước, quốc tế liên quan cho cán bộ và hội viên Hội LLVK thành phố. Thời gian dự kiến: ngày 16/11/2022.

(3)- Sở Ngoại vụ và Hội LLVK thành chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức Gặp mặt đầu xuân (Mồng 5 Tết Nguyên Đán 2022) đón tiếp kiều bào và thân nhân về nước. Đây là các hoạt động lớn và có ý nghĩa thiết thực trong các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023,

Thường trực Hội trân trọng đề nghị các đơn vị trực thuộc quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.

Đối với hoạt động (1) về Hội nghị trực tuyến: đề nghị các Hôi, Chi hội, đơn vị trực thuộc & cá nhân cán bộ, hội viên phát huy tinh thần trách nhiệm kết nối với thân nhân, bè bạn, các đầu mối kiều bào ở nước ngoài và gửi danh sách, thông tin về Văn phòng Hội để phối hợp xây dựng chương trình.

Đối với hoạt động (2)- Hội nghị thông tin, tuyên truyền: để nghị các Hội, Chi hội, các CLB và TTPTCĐ động viên hội viên tham gia nghiêm túc, đúng giờ vì đây vừa là trách nhiệm vừa là quyền lợi. Đặc biệt, hội nghị lần này có đổi mới đưa thêm chương trình văn nghệ tạo không khí phấn khởi, các đơn vị được giao nhiệm văn nghệ cần chủ động tập luyện (03 tiết mục).

Đối với hoạt động (3)- Mồng 5 Tết Gặp mặt kiều bào và thân nhân: cũng đề nghị các đơn vị chủ động và trách nhiệm liên hệ, kết nối, thông tin để lập danh sách phối hợp với Thường trực Hội để báo cáo Sở Ngoại vụ và UBND.TP thực hiện tốt chương trình, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với bà con kiều bào.

Nguyễn Anh Minh

Bài viết khác