Thăm và làm việc với Công ty MobiFone Khu vực 5

Ngày 23/8/2022, đại diện Trung tâm phát triển cộng đồng Hội LL Việt Kiều Hải Phòng đã có lịch thăm và làm việc với Công ty MobiFone Khu vực 5. Tham dự có đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng; Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam; Các doanh nhân học viên tham dự khóa tập huấn kỹ năng số cho doanh nghiệp; Ban lãnh đạo Công ty MobiFone KV5. Hội nghị đã nghe Công ty MobiFone KV5 chia sẻ hành trình chuyển đổi số: Chuyển đổi số là gì; Mục tiêu; Động lực của chuyển đổi số; Lực cản của chuyển đổi số; Sự thay đổi trong chuyển đổi số; Nguyên nhân của chuyển đổi số thất bại; Hạ tầng phục vụ chuyển đổi số tại Việt Nam; Các lĩnh vực trọng tâm trong chuyển đổi số doanh nghiệp; Các giải pháp công nghệ trong từng giai đoạn. Sau phần thuyết trình của đại diện Công ty MobiFone KV5 là trao đổi tọa đàm sôi nổi giữa đại biểu khách mời và diễn giả. Chương trình đã thu được kết quả tốt đẹp.

Nguyễn Tiến Dũng

Bài viết khác