Phiên kết nối cung cầu công nghệ Việt Nam và Israel

Ngày 29/6/2022 tại Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, số 1 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Phòng đã diễn ra phiên kết nối cung cầu công nghệ giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Israel. Sau bài phát biểu khai mạc của Ts Trần Quang Tuấn- Giám đốc Sở KHCN HP; hội nghị đã nghe bài phát biểu của Mr Gal Saf- Tham tán thương mại, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam.

Tiếp đó là tham luận của các doanh nghiệp đang kinh doanh các sản phẩm sử dụng công nghệ Israel với các hình thức thuyết trình giới thiệu, demo sản phẩm, giải pháp công nghệ kết nối kinh doanh. Chương trình đã dành hàm lượng thời gian lớn kết nối 1-1 doanh nghiệp tại các bàn kết nối trực tiếp và trực tuyến cũng như khảo sát tại trụ sở doanh nghiệp; đặc biệt là các lĩnh vực nông nghiệp; lĩnh vực nước; lĩnh vực an toàn an ninh mạng.

Phiên kết nối cung cầu công nghệ giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Israel đã thu được kết quả tốt đẹp.

Nguyễn Anh Minh

Bài viết khác