Họp Lãnh đạo và các trưởng CH, CLB, TT trực thuộc Hội LLVK Hải Phòng

Ngày 8/9/2021, tại trụ sở Hội Liên lạc Việt Kiều Hải Phòng, số 58 Điện Biên Phủ; đã diễn ra cuộc họp lãnh đạo Hội với các trưởng Chi hội, Trung tâm, CLB trực thuộc Hội LLVK Hải Phòng. Tham dự hội nghị có ban lãnh đạo Hội LLVK Hải Phòng, Chi hội trưởng các Chi hội trực thuộc Hội, Chủ nhiệm các CLB trực thuộc Hội, Giám đốc TT PTCCĐ. Sau bài phát biểu khai mạc của ông Bùi Đức Nội- Phó Chủ tịch Thường trực Hội; Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu tham gia của các thành viên tham dự hội nghị.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cương- Chủ tịch Hội LLVK Hải Phòng đã đề ra các điểm cần thực hiện như sau: 1/BCH các Chi hội, CLB, TT cần họp để xây dựng qui chế mới và kế hoạch hoạt động từng đơn vị đến hết năm 2022; 2/Kiện toàn hội viên, kết nối kiều bào thân nhân, tổ chức giao lưu theo qui định; 3/Tổ chức Đại hội Hội LL Việt Kiều Hải Phòng nhiệm kỳ 2021- 2025 vào sáng thứ hai ngày 20/9/2021 tại Trung tâm hội nghị thành phố; 4/Báo cáo tài chính Hội; 5/Danh sách các đơn vị và cá nhân được khen thưởng trong dịp Đại hội.

MT

Bài viết khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *